Relatietherapie voor echtparen of partnerrelaties

Je bent samen, al een tijd. En het gaat goed. 
En dan merk je op een bepaald moment dat het eigenlijk al een tijd niet meer lekker loopt.
En de dingen anders doen is lastig, je bent het nu eenmaal zo gewend.  Het is geen schande als je er samen niet uitkomt. We hebben allemaal onze eigen 'bril'  waarmee we de dingen zien en betekenis geven.  Wat pas echt jammer is, is als je grote beslissingen neemt voor je leven en je toekomst, en je hebt daarbij geen gebruik gemaakt van de beschikbare hulp of begeleiding, waardoor je kunt leren kijken naar wat er nog wel mogelijk is.

Wanneer kies je voor relatietherapie?

Een aantal voorbeelden:

  • Er zijn spanningen in de relatie
  • Opvoedingsverschillen en spanning in het gezin
  • Een van de partners heeft een andere relatie
  • Als het in een nieuw samengesteld gezin niet gemakkelijk gaat om in te voegen
  • Verstorende psychiatrische problemen


In de praktijk maak ik gebruik van verschillende therapievormen.

Bij relatietherapie maak ik gebruik van Emotional Focussed Therapy (EFT) en van de principes van de systeemtherapie.

Daarnaast ben ik EMDR therapeut. Soms is het nodig om met ingrijpende gebeurtenissen te werken, voordat je verder kunt. EMDR helpt daarbij.


Tarieven


Sinds 2015 zit relatietherapie helaas niet meer in de basisverzekering. Enkele verzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten, op grond van een aanvullende verzekering.

U kunt bij uw verzekeraar informeren of dit voor u het geval is.


BIG registratienummer: 29052416825

AGB codes: 94106286 (code therapeut),  94065769 (code praktijk).


Gezamenlijk gesprekken, 90 min. :   € 156,- (inclusief 15 minuten voorbereidingstijd)

Individueel gesprekken, 75 min.   :   €  130,- (inclusief 15 minuten voorbereidingstijd)

Voor beeldbellen/videobellen gelden dezelfde tarieven.

Deze zorg is vrijgesteld van BTW.Tarieven van de zorg die wel door uw zorgverzekering vergoed wordt.

De behandeling start met een intake. De intake zal meestal bestaan uit 2 gesprekken van 75 minuten. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat of om een verwijzing naar de Specialistische GGZ. De huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-V diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Vanaf 2022 zijn er voor een aantal verzekeringen aanvullende eisen voor de verwijzing van de huisarts. Voor mensen met een verzekering bij CZ, IZZ, OHRA of Delta Loyd is het verplicht dat de huisarts de uitslag van een onderzoeksinstrument (vragenlijst) toevoegt om de verwijzing te ondersteunen. Bij twijfel over de vergoeding door uw zorgverzekeraar raden wij aan altijd zelf contact op te nemen met uw verzekering. Vergoedingen algemeen

In verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van het vak heb ik sinds 2022 geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. Ik heb hier bewust voor gekozen om verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden.

Eigen Risico

Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per jaar.


Natura of restitutiepolis

Omdat ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars is het belangrijk om uw polisvoorwaarden goed door te nemen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. U kunt ook uw zorgverzekeraar raadplegen.

Over het algemeen geldt dat in geval van een Naturapolis de kosten van de behandelingen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar. Meestal is dit 60-80% van het tarief. 

In het geval van een Restitutiepolis worden de kosten voor behandeling volgens het wettelijk tarief of marktconform volledig vergoed. De keuze van de zorgverlener is vrij.

Vergoeding Generalistische  Basis Zorg (GB-GGZ)

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaal ik op grond van de diagnose of u in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk traject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

ik hanteer de tarieven zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht. De behandeling wordt per sessie gefactureerd (in plaats van een totale factuur aan het einde van de behandeling). U dient de facturen zelf bij de zorgverzekering te declareren. 

De tarieven zijn inclusief de indirecte tijd die wordt besteed aan administratieve handelingen  zoals het voorbereiden van de sessie, verslaglegging en correspondentie aan de huisarts. Hieronder vind je de tarieven van de meest gangbare consulten. 

De behandeling start met een intake. De intake zal meestal bestaan uit 2 gesprekken van 75 minuten. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. De huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-V diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Vanaf 2022 zijn er voor een aantal verzekeringen aanvullende eisen voor de verwijzing van de huisarts. Voor mensen met een verzekering bij CZ, IZZ, OHRA of Delta Loyd is het verplicht dat de huisarts de uitslag van een onderzoeksinstrument (vragenlijst) toevoegt om de verwijzing te ondersteunen. Bij twijfel over de vergoeding door uw zorgverzekeraar raden wij aan altijd zelf contact op te nemen met uw verzekering.
Hieronder vind je de tarieven van de meest gangbare consulten.


Tarieven

Consult | Tarief
Intake 75 minuten | € 223,48
Behandelsessie 60 minuten | € 161,46
Behandelsessie 75 minuten | € 198,72
Behandelsessie 90 minuten | € 242,76
Telefonisch consult 15 minuten | € 56,19

Om verder te lezen: informatie over EFT, systeemtherapie en EMDR

EFT 

Deze relatietherapie is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.


In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Sue Johnson noemt dat wel de 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

Zie verder eft.nl (emotionally focussed therapy).
    

Systeemtherapie.

De principes van de systeemtherapie zijn heel bruikbaar binnen relatie therapie en worden dan ook vaan gebruikt. Binnen systeemtherapie worden de problemen bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd. Met het systeem wordt het geheel van alle belangrijke onderdelen van je leefwereld bedoeld: je gezin, de familie, de school, je vriendenkring, de werkomgeving, enz.. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Daar komt het eigen gezin bij: je partner en kinderen. Samen onderzoeken we hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld en de samenhang met de reden waarvoor je jezelf hebt aangemeld. Als het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg met jou.

Als therapeut luister ik naar hoe jullie met elkaar communiceren. Ook kijk ik naar hoe jullie elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoonten met elkaar zijn ontwikkeld. Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent.

Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat jullie leren omgaan met het probleem dat wordt ervaren. Ik noem dat ook wel eens ‘leren genieten van de verschillen.’

Bij therapie ga ik een werkrelatie aan met alle betrokkene in het systeem. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij ik werk in ieders belang. Een veilige omgeving staat voorop, daar maken we afspraken over.


Bij systeemtherapie worden de krachten dus gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor een gewenste verandering, jouw omgeving doet hier aan mee. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken vaak groot. Het blijkt ook dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.

Door vroegtijdige systeembehandeling kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ook klachten ontwikkelen.Deze therapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.


Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen veelal vanaf het begin worden uitgenodigd. Je wordt voor deze vorm van therapie verwezen als duidelijk is dat er relationele problemen in het systeem spelen. Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang naar elkaar, de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan. 

Voor verdere informatie zie www.nvrg.nl (Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie).

EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analysen over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS.

Meer informatie over EMDR vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl